Arrangementer

Styremøte og valgkampskolering

Rådhuset i Brønnøy

23. mar, kl. 17:00 — 21:00, Sivert Nielsens gate 24

Vi møtes på rådhuset i Brønnøysund for valgkampskolering med gruppeleder Odd Arnold Skogsholm, sammen med styrene fra Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal. 

Etter skoleringen tar vi et kort styremøte.
Saker:
1. Konstituering av styret
2. Møteplan vår 2023
3. Valgkamp og valgprogram -frister og aktiviteter
4. Evt.